12 49.7721507164 15.6617248767 1 1 6000 1 http://ivaveda.eu 300
Uncategorized

Máj je lásky čas Láska v nás je láskou k sobě, k druhým a k tvořivému životu.

Mé životní téma je láska. Pokud v sobě cítím vinu, přílišné chtění, zlobu, nenávist, zášť nemohu milovat a přijímat sebe ani druhé. Energie neproudí jak má. Tělo a psychika trpí. Jsou jak květina, které chybí slunce, vlahý déšť a láskyplná péče moudrého zahradníka. Moudrým poznáváním v našem životě dojdeme k pochopení, že cesta zdraví je...Dozvědět se více

Jarní setba

V tomto čase mnozí z nás sázíme nová semínka. Vybíráme, které bychom chtěli nově vyzkoušet, zařazujeme ty, které se nám osvědčily, loučíme se s těmi, které nám již nevyhovovaly. Podobně bychom měli letos na jaře zacházet se svým uvažováním, myšlenkami, chováním, přístupu k životu, k sobě a druhým. Nesázet a nepěstovat v sobě to, co...Dozvědět se více

Únorové proudění Moudrost stařešinů rodu

Energii v měsíci únoru vnímám jako zastavení ve svém současném životě. Stojím a dívám se do dáli, vidím moře, někdy klidné někdy rozbouřené. Cesta, kterou jsem šla se mi různě promítá a vidím své některé nedokonalosti – najednou se uvnitř mě zvedne určitá nekalá emoce (strach, vztek, netečnost s úzkostí a jiné). Pokud si dovolím,...Dozvědět se více

Láskyplná sebestřednost Vánoce – klid a mír v srdci

Letošní Vánoce jsem nějak jinak prožívala, možná bych to mohla popsat jako méně očekávání, více volnosti, méně lpění a tlaku na dodržení něčeho. Svým způsobem v nich bylo méně tzv. „Kouzla Vánoc“, ale více svobody a i určité lehkosti, upřímnosti a lásky. Lehkost se projevila i na skladbě jídla na štědrovečerním stole. Bylo ho méně,...Dozvědět se více

Síla, odhodlání a bdělost

Tento silný a náročný rok se pomalu blíží ke svému zakončení. S ubývajícím sluncem jako by nám nyní někdy ubývala i síla a naděje jít s lehkostí dál svým životem. Tak jak si přejeme žít v lásce, míru a klidu, jsme mnohdy vystaveni úplně jiným energiím. Potýkáme se s malostí, nepochopením a přílišným chtěním. Někdy...Dozvědět se více

Moudrost

Léto pomalu končí a kdo chtěl, načerpal ve slunném počasí energii na podzim a zimu, na možná nelehké období, které je před námi. Cítím to od začátku roku, že letošní rok má významnou energii, která ale není jednoduchá. Někdy se mi zdá, že toho co někdy nyní vnímám, jsem se od dětství obávala. V určitém...Dozvědět se více

Půldenní lázně pro tělo a pro duši.

Málokdo z nás si nyní užívá to možné přicházející jaro jako v předchozích letech. V hloubce duše nejsme tak bezstarostní jako jindy. Někdo cítí přepětí a vztek, někdo úzkost, někdo je zasažen nicotou. I pro mě je to náročné. Moji výhodou je, že jsem se kdysi setkala s velmi moudrou ženou, moji učitelkou meditace, která...Dozvědět se více

Jarní obroda

V posledních dnech se více obracím k moji mysli. Daleko víc cítím a vnímám ty své myšlenky, úvahy a směr přemýšlení, které si již nechci a nemíním ponechat. Je to jako s tou někdy plnou skříní, kde máme oblečení a i různé věci, které nás již neoslovují, překáží a zaměstnávají už jen tím, že je...Dozvědět se více

Setkání v srdci

V minulém roce jsem si naplno uvědomila, že některé staré přátelství, rodinné vazby a i letité setkávání prostě končí.To co tato blízkost měla předat je prostě pryč, možná jen na chvilku, možná na delší dobu, možná že v tomto životě už se neobnoví. Čím více jsme se snažili o vzájemnou shodu, tím více tam bylo...Dozvědět se více

Jaký čas prožívám?

Jednoduchá odpověď je, že adventní, ale to mě nějak nestačí, i když by asi mělo. Je to doba zastavení, a proto mám já už druhým rokem ten potřebný čas a prostor. To jsem si ty předchozí roky než nastal covidový řád přála. Více klidu na adventní rozjímání, méně ruchu a více prostoru pro jemné zastavení...Dozvědět se více

Na cestě- Obohacení

Již víc jak rok si připadám, že jsem na cestě, která mě vede někam, kde jsem ještě nebyla. Někdy je to povznášející, někdy smutné, někdy vzteklé, někdy cítím malost, ale celkově je to svěží vítr, který tak oceníme, když je vydýcháno. Když mě přepadne malost, tak se uchýlím k prezentaci toho, co mě na této...Dozvědět se více